Hyppää sisältöön

17Jätevesilietteen hyödyntäminen maanparannusaineena

Kuva: Joona Paija

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea

 • Päätetty käynnistää

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Kuvaus

Urjalan kunta on mukana DTS Finland Oy:n vetämässä ja ympäristöministeriön rahoittamassa RAVINNEHIILI-hankkeessa.

Päätavoitteena on toimivan ja kustannustehokkaan menetelmän kehittäminen yhdyskuntajätteen jätevesilietteen hyötykäyttöön maanparannusaineena bioenergian viljelyssä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

 • Urjalan puhdistamolietteet käsitellään mikrotermisen menetelmän avulla hygieeniseksi lopputuotteeksi.
 • Valmistunut lopputuote käytetään energiapajujen koekasvatuksessa. Koekasvatuksen avulla selvitetään, kuinka lietepohjainen kierrätyslannoite soveltuu pajujen kasvatukseen, ja kuinka kasvunaikainen biomassa jakaantuu maanpäällisen ja maan alaisen kasvun suhteen.
 • Biomassakertymän avulla voidaan päätellä myös pajukasvuston kyky sitoa hiiltä. Hiilensidonnan seurannan ja arvioinnin pääpaino on maanalaisessa juuristossa, johon voi sitoutua hiiltä pitkäkestoisesti merkittäviä määriä.

Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriöltä Yhdyskuntien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeiden avustushausta. DTS Finland on hankkeen vastuullinen vetäjä ja se toteutetaan yhdessä Urjalan kunnan ja Carbons Finland Oy:n kanssa.

Virallinen kuvaus

Jätevesilietteen hyödyntämistä lannoitteena valmisteleva työ Urjalassa

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty01.10.2022

  Hanketyön aloittaminen

  Hankkeelle nimetään valvoja Ympäristöministeriöstä.

 • Tehty28.02.2022

  Avustushaku yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton hankkeille

  Avustuspäätös saatu.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

23.5.2022 →

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Jiri Laine

  Jiri Laine

  Rakennusmestari

  Urjalan kunta

Tietoja päivitetty 26.10.2023